TOTALLEVERANDØR AV VÅPEN, AMMUNISJON OG JAKTUTSTYR